CompetActiv+

Training cu valoare adaugată pentru angajații din sectoarele economice cu potential competitiv

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj, alaturi de Asociatia Cluj IT Cluster si Scoala informala de IT demareaza proiectul CompetActiv+

Punem accentul pe “shape of future skills& future challenges” pt a ajuta intreprinderile si angajatii acestora sa performeze si sa aiba succes in urmatorul val al celei de-a patra revolutii industriale.

Programul de formare profesională este compus din mai multe tipuri de cursuri de specializare cum ar fi cele de responsabil de mediu, specialist GDPR/protecția datelor, specialist îmbunătățire procese (AGILE), consultant în informatică (Robotic Process Automation), programator sistem informatic (Python, JAVA, JS, .NET).

Cursurile sunt oferite gratuit, proiectul fiind finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014- 2020.

Prin proiect se doreste promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, intr-o perioada de 18 luni.

 

Detalii pe site-ul proiectului: https://futureskills.ro/

Obiective specifice

  1. OS1: Derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Obiectivul se va realiza printr-o campanie de constientziare cu durata de 18 luni avand o adresabilitate de cel putin 150.000 de indivizi dispersati in principalele localitati din 6 judete (CJ, BH, BN, SM, SJ, MM). Campania va avea o componeta ce se va desfasura in media sociale (Facebook, Youtube, LinkedIN, etc.) si o componenta clasica de comunicare prin mass-media clasice (presa scrisa si televiziune), website proiect si evenimente (seminarii, ateliere si conferinte de constientizare). Intre cele 2 componente se estimeaza ca cel putin 150.000 persoane vor fi targetate cu unul sau mai multe mesaje. In urma acestor masuri se va constitui o baza de aproximativ 500 de potentiali participanti eligibili (angajati din IMM-uri relevante), care doresc să își dezvolte competentele prin participarea la cursuri ANC și de cel putin 50 IMM-uri din domenii de activitate relevante, care sunt interesate sa introduca programe de formare la locul de munca.
  2. OS2: Implementarea unui program de formare profesionala, compus din 7 tipuri cursuri de specializare / perfectionare autorizate ANC, la care vor participa peste 326 de persoane din Regiunea Nord-Vest, inscrise in grupul tinta. Obiectivul se va realiza prin: – furnizarea în medie a 32 de serii de curs, respectiv ”Consultant informatica” -(10 grupe), ”Competente Informatice” – (5 grupe), ”Programator sistem informatic” – (5 grupe), ”Responsabil/Specialist imbunatatire procese” (TIC) -(5 grupe), ”Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal” – (3 grupe), ”Responsabil de mediu” – (3 grupe), ”Responsabil proces” -(1 grupa) pentru cel putin 326 participanti; – atingerea temelor secundare prin furnizarea unui continut al curriculei de formare adecvat pentru teme preucm dezvoltarea durabilă si reducerea emisiilor de CO2 si utilizarea eficienta a resurselor (curs Responsabil de mediu, Responsabil/Specialist imbunatatire proces), utilizarea și calitatea tehnologiilor TIC (curs “Competente informatice”, “Consultant informatica”, “Programator sisteme informatice”} , – Promovarea nediscriminarii si egalitate de șanse prin asigurarea unei cote de gen minim asumate in privinta participarii femeilor la actiunile de formare profesionala; – certificarea ANC a cel putin 298 de persoane angajate în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, care participa la programul de formare (peste 91% dintre participanti certificati); – cel putin 100 de participanți la cursuri de formare de gen feminin (30%) – egalitate de șanse; – cel putin 33 din participantii la proiect cu varsta intre intre 55 – 64 ani (minim 10%) – îmbatranire activa.
  3. OS3: Furnizarea de sprijin pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă pentru 36 de IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI Obiectivul se va realiza prin: – elaborarea unor programe de invatare la locul de munca personalizate pentru 36 de IMM-uri relevante; – promovarea temei secundare “inovare sociala” prin dezvoltarea de mecanisme de anticipare a nevoilor viitoare de competente in cadrul initiativelor/programelor de invatare la locul de munca – actiuni pilot pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca in 36 de IMM-uri relevante, cu sediul in Regiunea Nord Vest; – crearea unei retele de sprijin si transfer de informatii privitor la tematica invatarii pe tot parcursul vietii si a metodelor de invatare la locul de munca; – asigurarea ca minim 3 IMM-uri vor adopta si utiliza in operatiunile curente programe de învățare la locul de muncă dezvoltate in cadrul proiectului;
  4. OS4: Capitalizarea si transferul rezultatelor catre alti angajatori din secoare competitive. Obiectivul se va realiza prin: – 1 campanie de constientizare derulata pe durata a 18 luni; – crearea unei rețele de IMM-uri ce activeaza in doemii de activitate cu potential competitiv; – utilizarea unei platforme e-learning in cadrul re’elei de IMM-uri care beneficiaza de sprijin si post-implementare pentru ca si alte IMM-uri sa beneficieze de modele / exemple de programe de formare profesionala la locul de munca; – mentinerea comunicarii cu toate persoanele participante la formare profesionala;

Consorțiu

Parteneri de proiect

APM Cluj

Lider

Școala Informală de IT

Lider pe piata training-urilor IT&C

Stadiu

In implementare

Detalii

Calendar

12 Dec 2019 – 11 Iul 2021