CompetActiv+

Training cu valoare adaugată pentru angajații din sectoarele economice cu potential competitiv

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

OS2: Implementarea unui program de formare profesionala, compus din 7 tipuri cursuri de specializare / perfectionare autorizate ANC, la care vor participa peste 326 de persoane din Regiunea Nord-Vest, inscrise in grupul tinta.

OS3: Furnizarea de sprijin pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă pentru 36 de IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI

OS4: Capitalizarea si transferul rezultatelor catre alti angajatori din secoare competitive., prin derularea a unei campanii de constientizare derulata pe durata a 18 luni; crearea unei retele de IMM-uri ce activeaza in domenii de activitate cu potential competitiv;

Prin masurile puse in aplicare proiectul contribuie la realizarea obiectivelor stabilite in strategiile si planurile relevante pentru acest apel de proiecte, dupa cum urmeaza:

– 326 cursanti vor fi pregatiti in domenii de specializare competitiva;

– minim 91% participanti (298 persoane) se estimeaza ca fi certificati;

– minim 100 de participanti la programe FPC de gen feminin – egalitate de sanse si nediscriminare;

– minim 10% participanti la programe FPC cu varsta cuprinsa intre 55 – 65 ani – egalitate de sanse si nediscriminare;

 

Rezultate asteptate

 1. R1: 1 Plan de management si de implementare; Rezultat aferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 2. R2: 1 Set proceduri de management de proiect (comunicare, management documente, arhivare, protectia datelor personale, management financiar, realizare achizitii, inregistrare grup tinta, evaluare, monitorizare si raportare activitati); Rezultat afferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 3. R3: Proceduri de achizitii derulate si finalizate; Rezultat aferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 4. R4: 18 Raportari lunare ale progresului proiectului (monitorizare – evaluare); Rezultat aferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 5. R5: 9 Cereri, prefinantare, rambursare sau plata transmise; Rezultat aferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 6. R6: 1 Sistem informatic de management de proiect operational; Rezultat aferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 7. R7: 18 sedinte de managemnt de proiect; Rezultat aferent activitatii A5 / SA 5.1 Managementul proiectului.
 8. R8: Materiale promotionale de promovare a poiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 9. R9: 1 Website oficial proiect; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 10. R10: 1 Conferinta lansare organizata; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 11. R11: 1 Conferinta inchidere organizata; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 12. R12: 1 Plan de publicitate pentru proiect; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 13. R13: 1 Comunicat oficial de presa de lansare a proiectului; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 14. R14: 1 Comunicat oficial de presa de incheiere a proiectului; Rezultat aferent activitatii A6 / SA 6.1 Masuri de informare si publicitate.
 15. R15: 1 Plan integrat de derulare a activitatilor de constientizare; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 16. R16: 1 Caravana mobila de constientizare derulata in Regiunea Nord Vest – 300 firme participante; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 17. R17: 5 seminarii de constientizare derulate pe durata a 2 zile fiecare in judetele BH, MM, BN, SJ, SM; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 18. R18: 2 conferinte de constientizare derulate pe durata a 3 zile fiecare la Cluj-Napoca; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 19. R19: 8 Ateliere de lucru cu firme relevante; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 20. R20: 2 Conferinte live transmise pe portaluri de social media; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 21. R21: 820 reprezentanti ai firmelor relevante participanti directi la actiuni de constientizare privind formarea profesionala continua;Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 22. R22: 200 reprezentanti ai firmelor relevante participanti la actiuni de constientizare derulate prin social media cu ocazia celor 2 conferinte desfasurate la Cluj-Napoca; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 23. R23: 1 Campanie de constientizare derulata prin presa scrisa pe durata a 16 luni (32 de articole); Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 24. R24: 1 clip video ce vizeaza constientizarea importantei formarii profesionale continue; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 25. R25: Difuzare clip video pe canale sociale; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 26. R26: Difuzare clip video posturi de televiziune; Rezultat aferent activitatii A1 / SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor.
 27. R27: Platforma on-line pentru pre/inregistrare grup tinta / IMM-uri participante; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 28. R28: 1 baza de date cu 500 persoane potential eligibile care si-au manifestat intentia de a participa la activitatile proiectului; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 29. R29: 326 Angajaţi cu contract individual de muncă selectati pentru a participa la programe de formare; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 30. R30: Minim 10% din grupul ţintă constituit din angajaţi vârstnici (55-64 de ani); Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 31. R31: 33 angajaţi vârstnici (55-64 de ani) selectati pentru participare la FPC; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 32. R32: 30% persoane selectate pentru participarea la FPC de gen feminin; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 33. R33: 1 baza de date cu 200 IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice relevante, identificate in Regiunea NV; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 34. R34: 36 IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI selectate pentru a primi sprijin; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 35. R35: 326 Dosare inregistrare in grup tinta, conform prevederilor GS; Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 36. R36: 50 de acorduri cadru de colaborare cu IMM-uri relevante furnizoare de angajati ce vor participa la FPC (incluzand declaratiile pentru GT si certificatele constatatoare conform GS); Rezultat aferent activitatii A2 / SA 2.1 Identificare, recrutare si gestionare grup tinta / IMM-uri.
 37. R37: 326 Angajaţi care beneficiază de programe de formare; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 38. R38: 298 Persoane dobandesc cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini superioare in domenii economice relevante; Rezultat afferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 39. R39 (SA 3.1): 326 Persoane sprijinite pentru cresterea mobilităţii forţei de muncă; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 40. R40: 100 Persoane de gen feminin beneficiaza de masuri ce garanteaza accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 41. R41: 33 Persoane cu varsta intre 55 – 64 ani beneficiaza de masuri ce garanteaza accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 42. R42: 91% dintre participantii la FPC dobandesc o calificare / specializare in sectoarele de specializare inteligenta; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 43. R43: 298 participanti la FPC certificati; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 44. R44: 7 tipuri de pograme de formare furnizate; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 45. R45: 32 grupe de formare profesionala; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
 46. R 46: 1 platforma de e-learning, interactiva si colaborativa functionala; Rezultat aferent activitatii A4 / SA 4.1 Asistenta pentru elaborarea şi introducerea programelor de învăţare la locul de muncă.
 47. R 47: 36 programe de învăţare la locul de muncă elaborate; Rezultat aferent activitatii A4 / SA 4.1 Asistenta pentru elaborarea şi introducerea programelor de învăţare la locul de muncă.
 48. R 48: 36 de actiuni pilot pentru implementarea de programe FPC la locul munca derulate in IMM-urile participante; Rezultat aferent activitatii A4 / SA 4.1 Asistenta pentru elaborarea şi introducerea programelor de învăţare la locul de muncă.
 49. R 49: 36 de IMM-uri beneficiare de sprijin pentru introducerea unor programe de invatare la locul de munca; Rezultat afferent activitatii A4 / SA 4.1 Asistenta pentru elaborarea şi introducerea programelor de învăţare la locul de muncă.
 50. R 50: 3 IMM-uri adopta si utilizeaza in operatiunile curente programe de învăţare la locul de muncă dezvoltate in cadrul proiectului; Rezultat aferent activitatii A4 / SA 4.1 Asistenta pentru elaborarea şi introducerea programelor de învăţare la locul de muncă.

Proiectul are o durată de 18 luni și un buget estimativ de 1 milion euro.

Proiectul POCU/464/3/12/127968 „CompetActiv+” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Axa prioritară III,  Prioritatea de investiție  PI 10.iii , Obiectiv specific OS 3.12.

Date de identificare ale proiectului

Beneficiar: Asociatia Patronilor si Meseriasilor din Judetul Cluj

Titlul proiectului: CompetActiv+

Contract nr 12474/11.12.2019

Cod SMIS: 127968

Valoarea totala a proiectului: 4404 784,13 lei

Data de inceput: 12.12.2019

Data de sfarsit: 11.12.2021

Consorțiu

Parteneri de proiect

APM Cluj

Lider

Școala Informală de IT

Lider pe piata training-urilor IT&C

Stadiu

In implementare

Detalii

Calendar

12 Dec 2019 – 11 Iul 2021