Competactiv+

Training cu valoare adaugată pentru angajații din sectoarele economice cu potential competitiv

Promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, intr-o perioada de 18 luni.

Obiective specifice

  1. OS1: Derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Obiectivul se va realiza printr-o campanie de constientziare cu durata de 18 luni avand o adresabilitate de cel putin 150.000 de indivizi dispersati in principalele localitati din 6 judete (CJ, BH, BN, SM, SJ, MM). Campania va avea o componeta ce se va desfasura in media sociale (Facebook, Youtube, LinkedIN, etc.) si o componenta clasica de comunicare prin mass-media clasice (presa scrisa si televiziune), website proiect si evenimente (seminarii, ateliere si conferinte de constientizare). Intre cele 2 componente se estimeaza ca cel putin 150.000 persoane vor fi targetate cu unul sau mai multe mesaje. In urma acestor masuri se va constitui o baza de aproximativ 500 de potentiali participanti eligibili (angajati din IMM-uri relevante), care doresc să își dezvolte competentele prin participarea la cursuri ANC și de cel putin 50 IMM-uri din domenii de activitate relevante, care sunt interesate sa introduca programe de formare la locul de munca.
  2. OS2: Implementarea unui program de formare profesionala, compus din 7 tipuri cursuri de specializare / perfectionare autorizate ANC, la care vor participa peste 326 de persoane din Regiunea Nord-Vest, inscrise in grupul tinta. Obiectivul se va realiza prin: – furnizarea în medie a 32 de serii de curs, respectiv ”Consultant informatica” -(10 grupe), ”Competente Informatice” – (5 grupe), ”Programator sistem informatic” – (5 grupe), ”Responsabil/Specialist imbunatatire procese” (TIC) -(5 grupe), ”Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal” – (3 grupe), ”Responsabil de mediu” – (3 grupe), ”Responsabil proces” -(1 grupa) pentru cel putin 326 participanti; – atingerea temelor secundare prin furnizarea unui continut al curriculei de formare adecvat pentru teme preucm dezvoltarea durabilă si reducerea emisiilor de CO2 si utilizarea eficienta a resurselor (curs Responsabil de mediu, Responsabil/Specialist imbunatatire proces), utilizarea și calitatea tehnologiilor TIC (curs “Competente informatice”, “Consultant informatica”, “Programator sisteme informatice”} , – Promovarea nediscriminarii si egalitate de șanse prin asigurarea unei cote de gen minim asumate in privinta participarii femeilor la actiunile de formare profesionala; – certificarea ANC a cel putin 298 de persoane angajate în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, care participa la programul de formare (peste 91% dintre participanti certificati); – cel putin 100 de participanți la cursuri de formare de gen feminin (30%) – egalitate de șanse; – cel putin 33 din participantii la proiect cu varsta intre intre 55 – 64 ani (minim 10%) – îmbatranire activa.
  3. OS3: Furnizarea de sprijin pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă pentru 36 de IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI Obiectivul se va realiza prin: – elaborarea unor programe de invatare la locul de munca personalizate pentru 36 de IMM-uri relevante; – promovarea temei secundare “inovare sociala” prin dezvoltarea de mecanisme de anticipare a nevoilor viitoare de competente in cadrul initiativelor/programelor de invatare la locul de munca – actiuni pilot pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca in 36 de IMM-uri relevante, cu sediul in Regiunea Nord Vest; – crearea unei retele de sprijin si transfer de informatii privitor la tematica invatarii pe tot parcursul vietii si a metodelor de invatare la locul de munca; – asigurarea ca minim 3 IMM-uri vor adopta si utiliza in operatiunile curente programe de învățare la locul de muncă dezvoltate in cadrul proiectului;
  4. OS4: Capitalizarea si transferul rezultatelor catre alti angajatori din secoare competitive. Obiectivul se va realiza prin: – 1 campanie de constientizare derulata pe durata a 18 luni; – crearea unei rețele de IMM-uri ce activeaza in doemii de activitate cu potential competitiv; – utilizarea unei platforme e-learning in cadrul re’elei de IMM-uri care beneficiaza de sprijin si post-implementare pentru ca si alte IMM-uri sa beneficieze de modele / exemple de programe de formare profesionala la locul de munca; – mentinerea comunicarii cu toate persoanele participante la formare profesionala;

Consorțiu

Parteneri de proiect

APM Cluj

Lider

Cluj IT Cluster

Primul cluster competitiv din Transilvania de Nord

Școala Informală de IT

Lider pe piata training-urilor IT&C

Stadiu

In implementare

Detalii

www.futureskills.ro

Calendar

12 Dec 2019 – 11 Iul 2021