RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR ( Data Protection Officer)

GDPR – curs de specializare

Scopul acestui curs este de a oferi competențele profesionale și metodele specifice poziției de DPO, astfel încât organizațiile să respecte obligația legală pentru desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal/aplicarea prevederilor GDPR/legislației specifice.

Acreditare: Autoritatea Națională pentru Calificări
Durată: 60 ore pregatire teoretica + 120 ore practica

Necesitatea:

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR) ce presupune modul de gestiune si prelucrare a datelor personale ale angajaților.

Aplicarea regulamentului general privind protectia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate statele membre ale Uniuni Europene si prin urmare si in Romania

Conditii de acces: studii superioare

Conditii de participare gratuita: persoane care indeplinesc condiții de eligibilitate, cu referire la statutul pe piața muncii și sectorul de activitate al companiei (angajatorului)

Perioada:

Trainer: Andreica Radu, Moldovan Marius

De ce sa urmezi cursul/Beneficii si oportunitat: Cursul este creat pentru a oferi participantilor cunoștințele, înțelegerea și abilitățile necesare pentru a se asigura că sunt pregătiti pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor

In urma absolvirii cursului participantii vor obtine un certificat recunoscut la nivel national  si pot ocupa pozitia (functia) de Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal – DPO (Data Protection Officer).

Cui se adreseaza acest curs: Cursul se adreseaza atat celor care profeseaza deja in domeniul datelor cu caracter personal si care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele si metodele de lucru, cat si celor care doresc sa devina DPO (Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal), asigurandu-le acestora atat instruirea necesara cat si certificarea sau acreditarea profesionala in domeniu.

Ce vei invata ? Notiuni introductive cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Drepturile şi obligatiile persoanelor implicate in prelucrarea datelor cu caracter

Instrumente de informare.

Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea acestora in cadrul organizatiei.

Sfera activitătilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal.

Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice.

Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.  Managementul riscului si securitatea informatiei.

Programa cursului : Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligatiile lor în baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.