PERFORM

Performanta manageriala in IMM-uri

Acest proiect presupune o investiţie de aproximativ 11,2 milioane de lei în dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor managerilor şi angajaţilor din industria românească şi se implementează în regiunile de Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud, Vest şi Bucureşti-Ilfov, pe o durată de 36 de luni.

Proiectul este structurat pe următoarele linii directoare:

  • Planificarea avansată a calităţi produsului
  • Analize de risc integrate: sistem-produs-proces
  • Menţinerea sub control a proceselor prin metode statistice
  • Validarea produselor prin omologări şi aprobare proces-produs în vederea autocertificării CE.

Echipe din 100 de companii vor beneficia de consultanţă personalizată pe proiecte de îmbunătăţire internă şi dezvoltare de produs. Vor beneficia de instruire 900 de persoane (manageri, ingineri/ tehnicieni) pentru a-şi îmbunătăţi competenţele manageriale de gestionare operaţională şi dezvoltare de produse inovative.

Primele sesiuni de instruire se vor desfăşura începând cu luna mai-iunie a acestui an. Cursurile vor fi acreditate CNFPA iar participanţii vor putea obţine, în urma sesiunilor de examinare, certificate de specializare-perfecţionare.

Realizarea obiectivelor poate contribui la atingerea următoarelor efecte pozitive:

  • Îmbunătăţirea productivităţii mediei muncii a angajaţilor cu 30% pentru grupul ţintă, într-o perioadă de 3 ani.

  • Îmbunătăţirea parametrilor de calitate în medie cu minimum 15%, într-o perioadă de 3 ani.

  • Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, în condiţii de recesiune economică, pentru 900 de persoane instruite.

  • Creşterea adaptabilităţii companiilor la condiţii de recesiune şi stabilizarea unui număr de 4000 de locuri de muncă prin eficientizarea operaţiilor exprimate în raportul dintre valoare adăugată creată / costuri operaţionale.

  • Restrângerea deficitului de competenţă managerială în bune practici industriale şi manageriale cu 15%, la nivelul regiunilor ţintă, pe o perioadă de 3 ani, prin certificarea a minim 700 de persoane.

Consorțiu

Parteneri de proiect

APM Cluj

Lider

PJIMM Iasi

Partener

CNIPMMR Arad

Partener

FPIMM Arges

Partener

Stadiu

Finalizat

Detalii

performanta.eu

Calendar

Ian 2011 – Dec 2013