“Măsuri integrate de ocupare în sectorul turismului din regiunea de Nord –Vest”

POSDRU /104/5.1/G/76953

Obiectiv general

Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, a şomerilor tineri şi a persoanelor inactive din regiunea NV prin asigurarea accesului la servicii de consiliere şi formare profesională.

Obiective specifice

  1. Creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor care constituie grupul ţintă, prin participarea la cursuri de formare profesională şi frunizarea de servicii de informare şi consiliere în carieră.
  2. Promovarea ocupării în rândul persoanelor inactive în scopul reducerii şomajului din Regiunea Nord Vest.

Grupul ţintă este format din 180 persoane din regiunea NV, fiind structurat astfel:

  • 40 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
  • 20 persoane inactive
  • 20 şomeri
  • 20 şomeri de lungă durată
  • 20 şomeri de peste 45 de ani
  • 40 şomeri tineri între 16-24 de ani
  • 20 şomeri de lungă durată tineri

Consorțiu

Parteneri de proiect

Asociatia One Profi

Lider

Stadiu

Finalizat

Detalii

formareturism.ro

Calendar

2010 – 2011