LEAN Romania

Cooperare trans-nationala pentru cresterea adaptabilitatii si promovarea calitatii in retelele de furnizori din sectorul automotive, prin metode organizationale inovatoare

Obiectiv General:

Dezvoltarea capacitatilor manageriale in IMM-urilor din Romania, prin transfer de competente si asistenta in vederea imbunatatirii pozitiei competitive a companiilor, a cresterii calitatii si eficientei in productie.

Obiectivul general este sprijinirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor din industria prelucratoare (cu focalizare pe automotive) la inovatie, contextul competitiv al pietelor si evolutia cerintelor profesionale, prin introducerea la scara larga a metodelor organizationale inovatoare LEAN6Sigma si transferul trans-national de bune practici, pe baza instruirii si consilierii personalizate. Prin aceasta proiectul se inscrie in obiectivele axei prioritare 3 de crestere a adaptabilitatii prin sustinerea flexibilitatii functionale, cresterea productivitatii si introducerea solutiilor organizationale la scara larga (nivel sectorial si multi-regional). In conformitate cu obiectivele DMI 3.2, proiectul promoveaza introducerea formelor inovatoare de organizare a muncii si flexibilitatea organizationala, cu obiectivul de a creste productivitatea muncii si gradul de adaptabilitate a angajatilor Pe termen lung proiectul sustine o industrie ce ocupa aprox 8% din forta de munca activa a Romaniei, contribuind la cresterea indicatorilor de calitate si productivitate a muncii cu cel putin 25% la nivel de subsector, care in asociere cu efecte multiplicatoare, determinate de adoptarea bunelor practici si inovatiei vor reprezenta un factor fundamental pentru durabilitatea economica a intreprinderilor si adaptabilitatea profesionala al angajatilor.

Obiectivele specifice:

1. Furnizarea de instruire in metode organizationale inovatoare Lean6Sigma si QC Story, pentru 1200 de manageri de productie si tehnicieni/ingineri de proces, prin care acestia isi vor imbunatati productivitatea la locul de munca si adaptabilitatea la noi cerinte profesionale determinate de progresul tehnologic si flexibilizare a productiei, cu efect pozitiv asupra pozitiei acestora pe piata muncii si evolutiei profesionale.

2. Furnizarea de activitati-suport si tutoriat in-house pentru transfer trans-national de know-how, aplicarea bunelor practici, re-engineering si inovare industriala pentru 700 de manageri de varf si de productie, ingineri si tehnicieni de proces, in cadrul a 100 de intreprinderi-furnizor de rang 1, 2 si 3 din industria auto. Beneficiile constau in imbunatatirea indicatorilor de performanta manageriale precum si la nivelul fortei de munca, pe planul optimizarii organizarii muncii si a parametrilor de calitate.

3. Transferul rezultatelor dincolo de grupul tinta initial prin dezvoltarea a 4 retele de intreprinderi si a unui Centru de Competenta si Instruire Lean, ca infrastructura de proiect si prin care se asigura continuitatea activitatilor.

4. Acordarea de 100 de premii de calitate, pentru echipele de proiect cu cei mai buni indicatori de implementare a metodelor in cadrul unei competitii de proiecte de optimizare industriala, care va recompensa si impulsiona adoptia practicilor de re-engineering organizational la nivel de sector, sustinand managementul intreprinderilor in introducerea acestora.

Consorțiu

Parteneri de proiect

APM Cluj

Lider

Patronatul Producatorilor de Piese Auto

Partener

CNIPMMR Arad

Partener

FPIMM Arges

Partener

Stadiu

Finalizat

Detalii

lean-sigma.ro

Calendar

Ian 2011 – Dec 2013