Envirotex-Design

UN PROIECT DEDICAT SĂNĂTAŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIA DE TEXTILE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte legislative ale Uniunii Europene, impunând industriei chimice reguli pentru diminuarea ameninţărilor la adresa consumatorului şi a mediului, înlocuind aproximativ 40 reglementări europene existente în acest domeniu. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte eficientizarea funcţionării pieţei unice pentru substanţele chimice, printr-o abordare unitară, la nivelul Uniunii Europene, a sistemului de evaluare a riscului şi de înregistrare a acestora. Directiva produce efecte directe asupra tuturor producătorilor şi importatorilor de substanţe chimice, precum şi asupra utilizatorilor finali industriali, care sunt obligaţi să evalueze securitatea utilizării substanţelor, în principal pe baza informaţiilor transmise de furnizor, şi să asigure un management adecvat al riscului în utilizare.

Industria uşoară este un mare utilizator intensiv de chimicale, substanţele chimice furnizând o sursă importantă pentru capacitatea de inovare şi avantajul competitiv internaţional, fiind de aceea sensibilă la impactul directivei REACH asupra procesului de dezvoltare de produs.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unei platforme tehnologice pentru realizarea de parteneriate de afaceri sigure şi designul colaborativ virtual al produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru asigurarea conformităţii acestora cu aquis-ul european, în mod specific directiva REACH.

2. Asistenţa IMM-urilor în efortul acestora de a implementa normele aquis-ului de mediu /protecţia consumatorului şi conformitatea produselor cu directivele Uniunii Europene, prin dezvoltarea unui serviciu on-line.

3. Optimizarea procesului de creaţie prin dezvoltarea unui sistem informatic de prototipizare, care să ia în calcul caracteristicile de stil / design, normele de protecţia mediului şi consumatorului precum şi caracteristici de performanţă.

Performanţa unui produs este definită ca o combinaţie optimizată multicriterial a caracteristicilor de confort, durabilitate, protecţie, impact de mediu, impact asupra sănătăţii şi cost. Proiectul va optimiza astfel procesul de design, luând în considerare impactul de mediu atât din punct de vedere al produsului cât şi al procesului.

Enviro-Tex-Design se concentrează, în acelaşi timp, pe conceptele de particularizare în masă şi întreprindere virtuală extinsă, permiţând o dezvoltare mai rapidă a produselor de calitate ridicată, orientate către client, aducând următoarele beneficii:

¨ Reducerea duratei de dezvoltare de produs în industria de îmbrăcăminte de la o medie de şapte săptămâni la mai puţin de o săptămână , în timp ce în industria textilă se reduce durata de lansare pe piaţă de la două luni la mai puţin de o lună.

¨ Reducerea cu 60% a numărului de prototipuri datorită simulării virtuale a produsului în termeni de conformitate şi performanţă.

¨ Reducerea cu 80% a numărului de erori în stadiul de concepţie prin simulare colaborativă şi vizualizare 3D.

¨ Reducerea costurilor de dezvoltare de produs cu 30%, ca rezultat al reducerii duratei prin colaborare în timp real.

¨ Reducerea dramatică a testării analitice şi a efortului pentru aplicarea standardelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale necesare pentru dezvoltarea de produse ”curate”, de înaltă calitate, de către IMM-uri.

¨ Reducerea cu 90% a riscurilor de returnare a produselor datorită nerespectării normelor de protecţie a mediului şi consumatorului.

¨ Reducerea cu 75% a bunurilor nevândute, printr-o mai bună adaptare la cerinţele clienţilor.

La nivel european, industria uşoară cunoaşte o revigorare în contextul politicilor publice de susţinere a inovării. În acest context, valoarea adăugată a proiectului constă în creşterea accesului IMM-urilor din industria uşoară la tehnologii care să le îmbunătăţească flexibilitatea şi adaptabilitatea, susţinând dezvoltarea factorilor de diferenţiere şi competitivitate.

APM Cluj a participat la activităţile de cercetare ale proiectului pentru dezvoltarea platformei tehnologice pentru realizarea de parteneriate de afaceri sigure. Firmele din industria prelucrătoare (textile şîmbrăcăminte) au primit suport îurma efortului de a implementa normele acquisului de mediu/protecţia consumatorului şi conformitatea produselor cu directivele UE, prin utilizarea serviciului on-line dezvoltat.

 

Consorțiu

Parteneri de proiect

Fraunhofer Gesellschaft IGD

Partener

Tecnotessile

Partener

ELKEDE

Partener

Athens Technology Centre

Partener

INCDTP Certex

Partener

Union des Industries Textiles

Partener

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Partener

Groupe Flory

Partener

MARI

Partener

Vassiliadis

Partener

PECCI

Partener

Stadiu

Finalizat

Detalii

Calendar

2010-2012