ACCELERATOR DIGITAL

Programul Futureskills este derulat prin  proiectul Accelerator Digital .

Oferim training-uri cu valoare adaugată pentru angajații din sectoarele economice cu potential competitiv, pentru a ajuta intreprinderile si angajatii acestora sa performeze si sa aiba succes in urmatorul val al celei de-a patra revolutii industriale.

Ce oferă Accelerator Digital?

  • Cursuri precum:

Digitalizarea firmei pentru administratori, Cost Controlling Procesualizat si Digital, Analiza informatica de date pentru sisteme LEAN/QA/Logistică, Marketing Social Media, Competete digitale avansate( Shimb de date structurate – Excel Avansat, Baze de date SQL; BD Aplicații; Aplicații de productivitate și schimb de date și gestionare documente  – Pachet Office; Sharepoint; Gsuite); Consultant în informatică (Testare Manuală); Cursuri pentru specialiști IT- Programator sistem informatic (Embedded C, Java Spring, React, Node.js, RPA,  Python- Django, PHP)

  • Workshop-uri & Conferințe– Ateliere practice cu tech-gurus. Conferințe internaționale pe teme de inovare tehnologică și pentru promovarea învățării continue.
  • Coaching în companii pentru dezvoltarea continuă a angajaților și stimularea adaptării la schimbările din industrie, prin programe de învățare la locul de muncă.
  • Evenimente pe tema învățării continue și campanie de promovare a dezvoltării profesionale și învățării continue la locul de muncă.

Prin proiect se doreste promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă pe teritoriul României, cu excepția București, Ilfov, intr-o perioada de 15 luni.

Cine suntem?

Cluj IT Cluster (Cluster de referinta al sectorului IT din Transilvania), Școala Informală de IT ( cel mai mare furnizor de traning in domeniul IT din Romania) si Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj (din 1871, cea mai veche organizaţie patronală din România).

Proiectul POCU/860/3/12/142698 Accelerator Digital este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Actiuni de conştientizare a angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, privind importanţa digitalizarii şi necesitatea participării angajaţilor la programe de invatare continuă.
OS2: Implementarea unui program de instruire, compus din 11 tipuri cursuri de specializare / instruire in competente cheie, cu autorizare ANC, la care vor participa peste 301 de persoane in regim mixt sau online.
Obiectivul se va realiza prin furnizarea a 26 de serii de curs, de specializare si de formare in competente cheie în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv 16 grupe de Competente Digitale avansate si 10 grupe de Programare. Cel putin 1 grupa va aborda exclusiv si intensiv tema Industrie 4.0 si cel putin 3 grupe vor aborda tangential tema.

OS3: Sprijin pentru introducerea de programe de învăţare la locul de muncă in domeniul digitalizarii si TIC pentru 32 de IMM-uri
relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC şi SNCDI
Obiectivul se va realiza prin:
– elaborarea unor programe de invatare la locul de munca personalizate pentru 32 de IMM-uri relevante;
– promovarea temei secundare “inovare sociala” prin dezvoltarea de mecanisme de anticipare a nevoilor viitoare de competente in cadrul initiativelor/programelor de invatare la locul de munca;
– promovarea temei secundare “eficienta resurselor si reducerea emisiilor de carbon” prin evaluarea impactului utilizarii TIC in corelatie cu initative de mediu, reducere a emisiilor de carbon si eficientizarea economiei resurselor.
– promovarea problemei “imbatranirii active” prin dezvoltarea de mecanisme de anticipare a tendintelor demografice in contextul eficeintizarii invatarii si digitalizarii pentru angajatii varstnici;
– crearea unei retele de sprijin si transfer de informatii privitor la tematica invatarii pe tot parcursul vietii si a metodelor de invatare la locul de munca;
– asigurarea ca minim 3 IMM-uri vor adopta si utiliza in operatiunile curente programe de învăţare la locul de muncă dezvoltate in cadrul proiectului;
OS4: Sustenabilitatea, capitalizarea si transferul rezultatelorm SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Prin masurile puse in aplicare proiectul contribuie la realizarea obiectivelor stabilite in strategiile si planurile relevante pentru acest apel de proiecte, dupa cum urmeaza:

– 274 de persoane vor fi pregatite in domenii de specializare competitiva;

– minim 91% participanti se estimeaza ca vor fi certificati;

– minim 100 de participanti la programe FPC de gen feminin – egalitate de sanse si nediscriminare;

– minim 10% participanti la programe FPC cu varsta cuprinsa intre 55 – 65 ani – egalitate de sanse si nediscriminare;


Proiectul are o durată de 15 luni și un buget estimativ de 1 milion euro.

Proiectul POCU/860/3/12/142698 „Accelerator Digital” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Beneficiar: Asociatia Patronilor si Meseriasilor din Judetul Cluj

Titlul proiectului: Accelerator Digital

Contract nr POCU/860/3/12/142698

Cod SMIS: 142698

Valoarea totala a proiectului: 4831 012,28 lei

Data de inceput: 29.09.2022

Data de sfarsit: 31.12.2023