Preşedinte

Preşedintele Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj este domnul ec. Augustin Feneşan.

Atribuţiile preşedintelui
(1) înfãptuieste hotãrârile adoptate de Comitetul asociatiei;
(2) reprezintã asociatia în relatiile cu autoritãtile publice, presã si colaboratori;
(3) avizeazã angajarea sau încetarea activitãtii personalului angajat în conditiile legii;
(4) dispune, prin semnãturã, efectuarea de cheltuieli din fondurile Asociatiei conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, semneazã documentele care emanã de la Asociatie