Colegiul Asociaţiei

(1)     Colegiul conduce activitatea asociaţiei între conferinţe, exercitând atribuţiile delegate prin statut.

(2)     Colegiul se întruneşte, în şedinte de lucru, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(3)     Colegiul este alcătuit dintr-un număr impar de membri şi membri supleanţi.

(4)     Colegiul are cel puţin 15 membri titulari şi 3-5 supleanţi, componenţă numerică ce poate fi modificată în funcţie de creşterea numerică şi interesele asociaţiei.

Calitatea de membru al Colegiul se pierde din oficiu dacă persoana în cauză nu isi achita cotizatia pe o perioada de maxim 1 an. De asemenea, aceasta calitate se pierde şi prin neparticiparea la activitatile desfasurate de asociatie o perioada de cel puţin 6 luni.