Despre APM ›

A.P.M. Cluj – partener de referinţă pentru mediul de afaceri

A.P.M. Cluj este cea mai reprezentativă organizaţie patronală la nivelul judeţului Cluj şi unul din cei mai importanţi actori organizaţionali la nivelul Regiunii Nord-Vest,   având înregistraţi peste 1200 de membri din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

A.P.M. Cluj este organizaţie patronalã, independentã, nonprofit, neguvernamentalã si apoliticã.

A.P.M. Cluj este membru asociat al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), cea mai reprezentativă confederaţie patronală a sectorului IMM la nivel naţional.

A.P.M. Cluj reprezintă interesele CNIPMMR, ca filială judeţeană, în judeţul Cluj.

Din 2008, APM Cluj a preluat, pentru un mandat de patru ani, preşedinţia FPIMMRNV (Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Regiunea Nord-Vest) şi prerogativele de reprezentare la nivel regional al CNIPMMR

Misiunea A.P.M. Cluj

Misiunea asociaţiei este să faciliteze şi să sprijine înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor cu capital privat şi a întreprinzătorilor independenţi.

Asociaţia acordă membrilor săi consultanţă şi asistenţă juridică, economică, financiară, antreprenorială şi managerială. În acest context, asociaţia îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv la nivel european şi la avansarea economiei locale şi regionale pe lanţul economic valoric.

De asemenea, APM Cluj reprezintă interesele membrilor săi şi a mediului de afaceri în relaţiile cu autorităţi publice centrale şi locale, precum şi la acţiunile organizate la nivel local, regional si naţional, care prezintă interes pentru activitatea patronală şi activitatea economică privată.

Obiective strategice