SOLICITARE DE OFERTE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+  | ID MySMIS: 127968| Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:CompetActiv+
ID MySMIS:127968
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
ID Dosar Achizitie:1419084711
Denumirea contractului de achizitie:Achizitie servicii de informare prin presa scrisa (SA 1.1)/127968 CompetActiv+
Descrierea obiectului contractului:Cheltuieli pentru derularea campaniei de constientizare prin presa scrisa – minim 5 articole publicate in cadrul SA 1.1, distribuite in judetul Bistrita-Nasaud.
Perioada de publicare a anunturilor: iunie – august 2020
Cod CPV:79341000-6 | Servicii de publicitate
Tip contract:Servicii
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 30.06.2020, ora 14:00 . 
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, inclusiv TVA. Va fi ofertat pretul unitar. Lista indicativa cu itemii/produsele care fac obiectul ofertei poate fi obtinuta prin email de la achizitor in urma unei solicitari. Trimiterea formularului la datele de contact de mai jos:
Datele de contact si modul de obtinere a informatiilor suplimentare: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] pana la termenul limita: 30.06.2020, ora 14:00 .

MODEL DE FORMULAR 

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie:Cheltuieli pentru derularea campaniei de constientizare a importantei formarii continue in IMM-urile relevante, utilizand mijloacele media clasice:
– Numar articole publicate  in presa scrisa regionala, judetul Bistrita-Nasaud, minim 5 articole.
– Pret unitar/articol (inclusiv TVA)
Perioada de publicare a anunturilor: iunie – august 2020
Tip contract:Servicii
Pret total ofertat (LEI, inclusiv TVA) :  

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)