“D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor

Prioritatea de investiţii 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului ” D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei ntreprenoriale!

Contract: POCU/82/3/7/105674

SC YMAC SABY COMPANY SRL, in parteneriat cu SC UNIC SPORTS SRL, SC FORMPROF SERVICII SRL, ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR DIN JUDETUL CLUJ, SC VECOM S.R.L.

anunţă demararea proiectului

“D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!”, ID: 105674

Proiectul ”D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!” are ca OBIECTIV GENERAL dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 750 persoane care doresc sa dezvolte o activitate independenta, precum si subventionarea a 90 de planuri de afaceri in vederea cresterii ocuparii persoanelor din regiunea Nord-Vest prin sustinerea infiintarii intreprinderilor cu profil nonagricol in zonele urbane ale regiunii pe perioada proiectului. Prin acest proiect ne propunem să susţinem şi să creăm premisele dezvoltării sustenabile şi durabile ale antreprenoriatului în regiunia NORD VEST, prin:

– formarea in antreprenoriat a 750 persoane care doresc sa demareze o activitate independenta

– sprijin financiar de maxim 178.340 lei pentru 90 de afaceri

Prezinta interes? Iata conditiile de participare:

 

 • Persoane peste 18 ani si doresc sa initieze o activitate independenta si nu sunt tineri NEETS (persoane cu varsta intre 16-24 ani care nu urmeaza nicio forma de învatamant si nici nu au un loc de munca);

 • Sa aiba studii gimnaziale finalizate în Romania;

 • Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil în Romania, în regiunea Nord Vest, RURAL SAU URBAN;

 • Sa faca parte din una urmatoarele categorii: angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta; persoane care beneficiaza de sprijin; someri si inactivi;

 • Sa îsi exprime intentia de a se înscrie în grupul tinta si de a participa la activitatiile proiectului, prin completarea documentatiei specifice


Planurile de afaceri selectate vor primi subventii in valoare de maxim 178.340 RON (echivalentul a max. 40.000 euro).
Cele 90 planuri de afaceri selectate se vor implementa in fiecare judet din Regiunea N-V, minim 2 in fiecare judet.

Afacerile finantate vor trebui sa respecte urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • Vor crea cel putin 2 locuri de munca pentru care vor asigura sustenabilitate pe perioada proiectului si dupa finalizarea proiectului-30 luni;
 • Afacerile vor functiona minim 12 luni in etapa 2 si 6 luni in etapa 3 pe perioada implementarii proiectului;
 • Afacerile vor avea o perioada de sustenabilitate de min 12 luni dupa finalizarea proiectului.

In evaluarea Planurilor de Afaceri se vor acorda punctaje suplimentare,afacerilor care vor indeplini urmatoarele conditii:
Afacerea asigura infiintarea a mai mult de 2 locuri de munca pt care asigura sustenabilitate pt cel putin 30 luni;
Afacerea propune masuri care asigura sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta;
Afacerea propune actiuni inovative sociale;
Afacerea abordeaza in toate aspectele sale problema nediscriminarii;
Afacerea propune actiuni care contribuie la promovarea concreta in utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari;
Afacerea propune actiuni care contribuie concret la sustinerea cercetarii, a dezvoltarii tehno si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice.

Dosarul de candidatura va contine:

 1. Formularul de inscriere a Grupului Tinta
 2. Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal
 3. Declaratie de evitarea dublei finantari
 4. Chestionar initial de identificare a nevoilor – detaliat
 5. Declaratie apartenenta grup tinta
 6. Copie carte de identitate
 7. Copie certificat de nastere
 8. Copie certificat casatorie (dupa caz)
 9. Documente studii
 10. Adeverinta medicala

 

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 22.285.247,81 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 18.746.229,72 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.308.158,19 lei;
 • Valoarea cofinanţării: 230.859,90 lei

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

 

Dinu Todoran – expert organizare evenimente si gestionare grup tinta

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj
Email         [email protected]
Telefon      004/0756027990
Whatsapp  004/0756027990
Skype        Dinu Todoran

Facebook: Proiect Start-up Plus DACIA