CROM

Centrul Regional de Ocupare Mobil " O noua sansa pentru un loc de munca"

Noiembrie 2010- Octombrie 2012

 

Relevanta proiectului pentru Regiunea de Nord- Vest a tarii

 

Proiectul ofera solutii concrete, adaptate specificului regional si fezabile pentru imbunatatirea competentelor persoanelor inactive, a celor in cautarea unui loc de munca si a somerilor din Regiunea Nord- Vest, in ceea ce priveste facilitarea accesului la ocupare si a integrarii durabile pe o piata a muncii, cu accent pe somerii tineri (16- 24 de ani ) si pe cei de lunga durata.

Activitati oferite

  • Crearea si activarea Centrului Regional de Ocupare Mobil ( CROM ) care va furniza grupului tinta servicii de consiliere in cariera, instruire si dezvoltare profesionala; formare profesionala prin intermediul cursurilor, strategiilor de practica si specializare in cadrul diferitelor companii; un job- club on line, care va reprezenta punctul de intalnire transparent intre cererea de pe piata muncii si oferta de forta de munca existenta;
  • Dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare privind serviciile CROM pentru sprijinirea persoanelor inactive, a celor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor, in vederea integrarii/reintegrarii acestora pe piata muncii;
  • Program integrat de formare profesionala in ocupatiile: agent comercial, ospatar, bucatar, confectioner- asamblor articole textile, instalator, electrician
  • Program integrat pentru stimularea mobilitatii geografice si ocupationale prin activitati de informare privind mobilitatea geografica si ocupationala si furnizarea de cursuri de Initiere Operator introducere validare prelucrare date, autorizate CNFPA, familiarizarea grupului tinta cu educatia on line.
  • Program de medierea muncii si incheierea a 22 de contracte de munca pentru persoanele din grupul tinta.

 

Cine poate beneficia?

 

Beneficiarii proiectului, in numar de 400, vor fi alesi respectand principiul egalitatii de sansa intre sexe si structura grupului tinta al proiectului: 50 de persoane inactive, 50 de persoane in cautarea unui loc de munca si 300 de someri din care: 150 de someri tineri si 50 de someri peste 45 de ani; din totalul de 300 de someri, 200 sunt de lunga durata si dintre acestia 200 sunt tineri;

400 de persoane beneficiaza de servicii de consiliere in cariera, instruire si dezvoltare profesionala, 200 dintre acestea beneficiaza de formare profesionala si masuri de cresterea mobilitatii geografice si ocupationale si 100 beneficiaza de actiuni de medierea muncii.

 

Partenerii proiectului

 

Proiectul "Centrul Regional de Ocupare Mobil' este cofinantat dinFondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in cadrul Axei prioritare nr. 5 "Promovarea masurilor active de ocupare" ,DMI 5.1 "Dezvoltarea si implentarea active de ocupare' si are ca parteneri Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj, Institutul Postliceal Phoenix Cluj-Napoca si Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderi Mici si Mijlocii Cluj.