“D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!”, ID: 105674

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor

Prioritatea de investiţii 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului ” D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei ntreprenoriale!

Contract: POCU/82/3/7/105674

SC YMAC SABY COMPANY SRL, in parteneriat cu SC UNIC SPORTS SRL, SC FORMPROF SERVICII SRL, ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR DIN JUDETUL CLUJ, SC VECOM S.R.L.

anunţă demararea proiectului

“D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!”, ID: 105674

 

Proiectul ”D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!” are ca OBIECTIV GENERAL dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 750 persoane care doresc sa dezvolte o activitate independenta, precum si subventionarea a 90 de planuri de afaceri in vederea cresterii ocuparii persoanelor din regiunea Nord-Vest prin sustinerea infiintarii intreprinderilor cu profil nonagricol in zonele urbane ale regiunii pe perioada proiectului. Prin acest proiect ne propunem să susţinem şi să creăm premisele dezvoltării sustenabile şi durabile ale antreprenoriatului în regiunia NORD VEST, prin:

– formarea in antreprenoriat a 750 persoane care doresc sa demareze o activitate independenta

– sprijin financiar de maxim 178.340 lei pentru 90 de afaceri

În cadrul proiectului, grupul tinta eligibil este:

  • Persoane peste 18 ani si doresc sa initieze o activitate independenta si nu sunt tineri NEETS (care nu urmeaza nicio forma de învatamant si nici nu au un loc de munca;
  • Sa aiba studii gimnaziale finalizate în Romania;
  • Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil în Romania, în regiunea Nord Vest, RURAL SAU URBAN;
  • Sa faca parte din una urmatoarele categorii: angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta; persoane care beneficiaza de sprijin; someri si inactivi;
  • Sa îsi exprime intentia de a se înscrie în grupul tinta si de a participa la activitatiile proiectului, prin completarea documentatiei specifice

 

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 22.285.247,81 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 18.746.229,72 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.308.158,19 lei;
  • Valoarea cofinanţării: 230.859,90 lei

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

LUCA DORIN VIOREL – Manager proiect, telefon 0770102678

e-mail:[email protected]

www.ymac-company.ro

Facebook:Proiect Start-up Plus DACIA