Parteneri organizationali

  • Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj a încheiat împreună cu Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni un protocol de colaborare, timp în care cele două organizaţii vor sprijini reciproc activităţile destinate antreprenoriatului şi artizanatului la nivel local, judeţean şi regional.

Pentru îndeplinirea acestui scop, ambele părţi convin să acţioneze în comun pentru realizarea obiectivelor propuse. Astfel că, vor facilita accesul membrilor APM Cluj şi AMPC la programele destinate acestora, vor optimiza şi promova activităţile celor două asociaţii prin informări periodice şi participări la alteliere, seminarii, simpozioane, conferinţe, etc pe teme de interes comun. Toate acestea, pentru a stimula dezvoltarea artizanatului ca activitate economică durabilă şi pentru a valorifica şi promova cultura populară.  Protocolul este valabil pe durata a trei ani.

Potenţialul acestui parteneriat a fost reliefat cu ocazia derulării proiectului „LearnInc – Incubatoare de afaceri pentru îmbunătăţirea creativităţii şi antreprenoriatului în centrele istorice”, contractat de Unimpresa Formazione din cadrul Patronatului UNIMPRESA România şi finanţat prin programul european Leonardo. Coordonatorul proiectului pentru Cluj-Napoca a fost Linda Borş-Oprişa, responsabil birou Unimpresa Cluj.

Pe parcursul celor trei luni de activităţi formativ-informative, derulate de APM Cluj, au fost diseminate informaţii utile referitore la identitatea culturală a vechilor bresle clujene, clustering, antreprenoriat, marketing, planificare strategică sau co-finanţarea activităţilor artizanale cu ajutorul fondurilor nerambursabile. În acest context, s-a conturat posibilitatea colaborării celor două organizaţii în domenii de interes comun precum: susţinerea iniţiativelor private în afaceri, reprezentarea intereselor întreprinzătorilor privaţi în relaţia lor cu autorităţile publice, susţinerea acestor interese în organismele consultative de dialog social pentru o permanentă îmbunătăţire a mediului de afaceri.