Istoric

În ziua de 9 ianuarie 1990, la mai putin de o lunã de la triumful revolutiei din decembrie 1989, s-a constituit, la Cluj-Napoca, Asociatia Profesionalã Liberã a Micilor Meseriasi. Era prima organizatie profesionalã din tarã care se crea în lumina unor principii democratice reale si a cerintelor economiei de piatã.

Scopul declarat al acesteia era: reprezentarea intereselor si apãrarea drepturilor membrilor sãi (persoane ce desfãsurau sau urmau sã desfãsoare activitãti private), sprijinirea acestora în organizarea afacerilor ce le derulau, reprezentarea lor în relatiile cu institutiile statului, precum si cele publice, facilitarea unor legãturi de afaceri cu alti agenti economici, atât din tarã, cât si din strãinãtate, sprijinirea noilor întreprinzãtori în cunoasterea si însusirea alfabetului si practicilor economiei de piatã, a cunostintelor necesare impuse de derularea în noul context a unor activitãti economice.

Receptivã la schimbãrile economice si sociale rapide din realitatea româneascã, asociatia a stiut sã se adapteze la realitatea în continuã schimbare a peisajului economic, motiv pentru care, în 1991, s-a transformat în Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj, incluzând în rândurile sale si noua categorie socialã – patronii. În miscarea patronalã din România, aceasta este continuatoarea traditiilor Reuniunii Soldalilor (calfelor) Români din Cluj, creatã în 1871, prima asociatie mestesugãreascã creatã la Cluj-Napoca, care mai târziu devine Reuniunea Meseriasilor, Comerciantilor si Industriasilor Români din Cluj, sucursalã a Centralei Reuniunii de Meseriasi, Comercianti si Muncitori din România, din care mai fãcea parte si Reuniunea Meseriasilor din Turda, astãzi filialã a A.P.M. Cluj.

Încã din primele sãptãmâni ale existentei sale, A.P.M. Cluj s-a dovedit o prezenã activã, devenind cu timpul cea mai reprezentativã organizatie în miscarea patronalã localã, al cãrei glas se impune si pe plan national.

În toatã aceastã perioadã, A.P.M., în calitatea sa de membru fondator al Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii, al Aliantei Strategice a Asociatiilor de Afaceri din România, precum si al Comisiei permanente a Consiliului Judetean Cluj de autorizare a persoanelor fizice si asociatiilor familiale, a contribuit efectiv la procesul de reînnoire a legislatiei în conformitate cu noile cerinte, a sprijinit eforturile fãcute pentru crearea si dezvoltarea sectorului privat în România, a ajutat efectiv, prin asistentã de specialitate si alte mijloace, pe toti cei care au initiat afaceri pe cont propriu. Sprijinul a îmbrãcat si forma unor demersuri concrete pentru atribuirea de spatii, urgentarea elaborãrii actelor necesare demarãrii activitãtilor initiate.

Dacã la început organizatia avea membri doar din municipiul Cluj, aceasta si-a extins activitatea înfiintând filiale la Turda, Câmpia Turzii, Gherla precum si Centre de afaceri în diferite localitãti din judet si chiar din afara acestuia. Astãzi asociaţia numãrã peste 2.000 de membri – firme, persoane fizice autorizate, asociatii familiale.