Misiune şi obiective

Misiunea asociaţiei este promovarea liberei iniţiative prin facilitarea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor cu capital privat şi a întreprinzătorilor individuali (persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale).

Scopul asociaţiei este promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale membrilor săi, în relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele sau cu alte organizaţii neguvernamentale, care au responsabilităţi delegate sau asumate în oricare din domeniile de interes pentru membrii asociaţiei.

Obiectivele strategice ale Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj sunt:

  1. Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale.
  2. Satisfacerea necesităţilor specifice activităţii societăţilor comerciale şi a întreprinzătorilor independenţi prin activităţi de reprezentare,  asistenţă, consultanţă şi instruire.
  3. Crearea unui mediu favorabil activităţilor economice private şi stimulativ pentru investiţiile autohtone şi străine.
  4. Sprijinirea consolidării şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
  5. Creşterea competitivităţii mediului de afaceri prin stimularea accesului la inovaţie şi cercetare.
  6. Dezvoltarea întreprinderilor private în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.
  7. Dezvoltarea capitalului uman în economie.

Pentru îndeplinirea acestor obiective Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj conlucrează cu alte organizaţii patronale, sindicate, camere de comerţ şi organizaţii profesionale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.