Statut

Statutul Asociatiei Patronilor si Meseriasilor Cluj

 • Misiunea si scopul asociatiei
  1. Misiunea asociaţiei: promovarea liberei iniţiative prin facilitarea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor cu capital privat şi a întreprinzătorilor individuali (persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale).

   Scopul asociaţiei: promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale membrilor săi, în relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele sau cu alte organizaţii neguvernamentale, care au responsabilităţi delegate sau asumate în oricare din domeniile de interes pentru membrii asociaţiei.

 • Obiectivele strategice ale Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj sunt:
 • 1. Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale.
  2. Satisfacerea necesităţilor specifice activităţii societăţilor comerciale şi a întreprinzătorilor independenţi prin activităţi de reprezentare, asistenţă, consultanţă şi instruire.
  3. Crearea unui mediu favorabil activităţilor economice private şi stimulativ pentru investiţiile autohtone şi străine.
  4. Sprijinirea consolidării şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
  5. Creşterea competitivităţii mediului de afaceri prin stimularea accesului la inovaţie şi cercetare.
  6. Dezvoltarea întreprinderilor private în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.
  7. Dezvoltarea capitalului uman în economie.

  Pentru îndeplinirea acestor obiective Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj conlucrează cu alte organizaţii patronale, sindicate, camere de comerţ şi organizaţii profesionale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

 • Pentru îndeplinirea misiunii, scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor îşi asumă următoarele funcţii şi atribuţii:

 • (I) de reprezentare şi apărare a intereselor membrilor asociaţiei la nivel local, regional şi naţional, în mod deosebit al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; în acest sens, asociaţia

  1. reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice şi juridice ale membrilor asociaţiei;
  2.activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii întreprinderilor private;
  3. militează pentru asigurarea conditiilor unui mediu concurenţial sănătos şi acţionează în acest spirit în apărarea drepturilor şi intereselor membrilor săi;
  4. promovează şi susţine concurenţa loială în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii asociaţiei;
  5.reprezintă membrii asociaţiei în relaţiile acestora cu structurile autorităţilor publice centrale şi locale pentru soluţionarea operativă a problemelor cu care se confruntă membrii asociaţiei.

  (II) de reprezentare şi consultare a patronatului ca structură teritorială reprezentativă pentru sectorul IMM, funcţie delegată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, în baza căruia:

  1. reprezintă şi susţine interesele patronatului în cadrul comisiilor de dialog social, tripartit sau multipartit, la nivel local, regional sau naţional;
  2. reprezintă şi promovează interesele patronatului în acordurile de parteneriat social şi economic încheiate cu autorităţile publice centrale şi locale precum şi cu alţi actori sociali;
  3. numeşte reprezentanţi în toate structurile tripartite de dialog social la nivel local, regional şi national pentru susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei;
  4. desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă;
  5. este consultată de structurile guvernamentale centrale şi locale în procesul de iniţiere a proiectelor legislative cu impact asupra mediului economic, precum şi în procesul de elaborare şi promovare a programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică, etc.

  (III) de coordonare a activităţilor de relaţionare economică, facilitând contactele directe între membrii patronatului, precum şi cu alţi potenţiali parteneri de afaceri, sens în care:

  1. organizează periodic întâlniri de afaceri, burse de contacte comerciale, misiuni economice precum şi alte activităţi de promovare a oportunităţilor de afaceri la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
  2. facilitează circulaţia informaţiilor de afaceri prin intermediul propriilor publicaţii şi a portalului dedicat membrilor patronatului şi partenerilor acestora.

  (IV) de analiză, sinteză şi planificare strategică, atribut prin care se asigură:

  1. participarea nemijlocită a patronatului la fundamentarea şi elaborarea strategiei şi planurilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale de afaceri;
  2. promovarea şi valorificarea strategiei şi politicilor de dezvoltare durabilă la nivel local şi regional.

  (V) de asistenţă, consultanţă şi instruire, prin care se asigură:

  1. desfăşurarea de activităţi de consultanţă şi asistenţă în beneficiul membrilor şi a mediului de afaceri precum şi a autorităţilor locale sau a altor organizaţii din sectorul public;
  2. participarea la iniţiative, parteneriate şi proiecte în beneficiul membrilor săi, în special, precum şi a mediului de afaceri, în general;
  3. promovarea accesului la inovaţie şi transfer tehnologic a mediului de afaceri prin participări în cadrul unor proiecte de referinţă, colaborări cu instituţii şi furnizori specializaţi;
  4. acoperirea nevoilor de formare profesională în calificări de interes pentru mediul de afaceri.

  În vederea realizării acestor funcţiuni şi atribuţii, asociaţia poate coopera şi/sau se poate asocia cu alte organizaţii similare sau cu partenerii sociali cu care are interese comune.