NORMELE DE APLICARE ALE NOULUI COD FISCAL

Ministerul Finanţelor a dat publicităţii normele de aplicare ale noului Cod Fiscal Pe situl ministerului, la rubrica Transparenţă, cei interesaţi pot regăsi Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. MF menţionează că aceste norme vin să clarifice prevederile Codului Fiscal fără a modifica în vreun fel regulile [...]

COTELE DE TVA ÎN 2016

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică cotele de TVA   astfel cum sunt reglementate de  Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal , modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015 Cota standard de TVAse aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite [...]

Îndrumare şi asistenţă telefonică prin Call Center-ul ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte tuturor contribuabililor că pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă telefonică au posibilitatea de a apela la Call-center, la numărul unic de telefon  031 403 91 60. Prin intermediul acestui număr de telefon, contribuabilii au posibilitatea de a obţine telefonic, informaţii generale în domeniul fiscal precum şi informaţii cu [...]

DATORNICII AR PUTEA BENEFICIA DE ANULAREA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ

În atenţia contribuabililor cu datorii restante către bugetul general consolidat la data de 30 septembrie 2015 Potrivit prevederilor OUG nr.44/2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale , organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale: 1.Anularea obligaţiilor de plată  accesorii aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită [...]

Concluziile Reuniunii Consiliului de Afaceri Economice şi Financiare de la Bruxelles

Ministrul finanţelor publice, Anca Dragu a participat, în perioada 7-8 decembrie 2015 la Bruxelles la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) şi la reuniuni cu reprezentanţii Comisiei Europene, domnul Valdis Dombrovskis, Vicepreşedinte – Comisar pentru moneda euro şi dialog social şi domnul Pierre Moscovici – Comisar pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi [...]

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DECLARAREA ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR OBLIGAŢIILOR FISCALE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 21.12.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. Persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare,  venituri din activităţi agricole impuse în sistem real  precum şi [...]

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN DIVIDENDE ÎN 2016

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227 /8.09. 2015 , modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015 în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din dividende      O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare [...]

Acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în M.O. nr.874/23.11.2015 a fost publicat OMFP nr.3831/2015 pentru aprobarea  Procedurii de  aplicare a prevederilor OUG nr.44/2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central. Ordinul stabileşte modalitatea în care contribuabilii vor beneficia de facilităţile fiscale prevăzute în OUG nr.44/2015. [...]

DECLARAŢII FISCALE CU TERMEN ÎN LUNA NOIEMBRIE 2015

Lista completa ANAF cu declaratiile fiscale care au termen-limita stabilit in luna noiembrie 2015, inclusiv unele informatii suplimentare cu privire la obligatiile de plata si/sau declarative din lista urmatoare: JOI, 5 NOIEMBRIE Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala [...]

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR ÎN ANUL 2016

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.817/3.11.2015 a apărut O.U.G. nr.50/ 2015 prin care au fost aduse  modificări şi la   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Astfel, coroborând prevederile acestor acte normative, referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderilor  se precizează următoarele: O microintreprindere este o persoana juridică română care [...]

Proiectul CORE 2 s-a încheiat cu succes

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj anunţa finalizarea activităţilor proiectului „CORE- Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sus-Vest Oltenia si Nord Vest”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”. Desfasurat în parteneriat cu Centrul de Consultanta şi Management al Proiectelor [...]

TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA – JUD. CLUJ

Topul Naţional al Firmelor Private din România reprezintă un eveniment de referinţă pentru mediul de afaceri românesc, cu această ocazie fiind recunoscute meritele întreprinzătorilor şi promovate cele mai performante întreprinderi ale anului 2014. Manifestare de tradiţie, TOP-ul transpune bunele practici internaţionale în domeniu şi se bucură de recunoaştere şi apreciere la nivel european şi internaţional [...]

SCADENŢE ŞI OBLIGAŢII FISCALE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca(D.G.R.F.P. Cluj Napoca)reaminteşte contribuabililor cădata de 25.09.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele: – Utilizarea metodei de [...]

SPAŢIUL VIRTUAL PRIVAT

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor,  că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus, în mod gratuit,  la dispoziţia persoanelor fizice identificate prin cod numeric personal (CNP),o platformă on-line "Spaţiul privat virtual" (SPV), disponibilă 24 de ore din 24. Contribuabilii  care au acces la internet, prin SPV  dispun de o serie de [...]

SESIUNE DE TOAMNĂ PENTRU CURSURI ANRE

APM Cluj organizează în prima jumătate a lunii septembrie primele serii de cursuri de pregătire a electricienilor / instalatorilor gaze-naturale, respectiv a proiectanţilor din aceste domenii, în vederea susţinerii examenelor de autorizare / reautorizare conform cerinţelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Menţionăm că APM Cluj este formator agreat de ANRE pentru aceste [...]

CURSURI GRATUITE PENTRU FEMEI ÎN LUNA IULIE 2015

În cadrul proiectului "ŞCOALA PENTRU FEMEI" POSDRU/144/6.3/S/129423, în cursul lunii iulie 2015 au fost lansate următoarele cursuri: – OSPĂTAR, de care beneficiază 23 de femei din Cluj-Napoca; – LUCRĂTOR ÎN CONFECŢII PIELE ŞI ÎNLOCUITORI, de care beneficiază 24 de femei din Huedin; – BUCĂTAR, de care beneficiază 21 de femei din Cluj-Napoca; – BUCĂTAR, de [...]

COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

COMPETENŢE ANTREPRENORIALE Curs autorizat CNFPA – Competenţe comune Curs GRATUIT derulat în cadrul proiectului "Şcoala pentru femei" POSDRU/144/6.3/S/12942. Scopul cursului: Dezvoltarea abilitatilor de valorificare a ideilor de afaceri.   Cui se adreseaza cursul: Cursul se adreseaza oricarei persoane care doreste sa dobandeasca competente si aptitudini pentru identificarea si punerea in practica a ideilor de afaceri [...]

Documentele care pot fi comunicate prin SPV – Spatiul Privat Virtual de la 1 iulie

Vă reamintim că începând cu data de 1 iulie 2015, potrivit prevederilor art.II al OMFP nr.572/2015, act normativ care modifica si completează OMFP nr.1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoane fizice, in categoria documentelor ce pot fi comunicate prin "Spatiul privat virtual" se numără şi: deciziile [...]

CURSURI GRATUITE PENTRU FEMEI ÎN LUNA IUNIE 2015

În cadrul proiectului "ŞCOALA PENTRU FEMEI" POSDRU/144/6.3/S/129423, în cursul lunii iunie 2015 au fost finalizate cu succes cursuri de calificare pentru următoarele ocupaţii: – LUCRĂTOR ÎN COMERŢ, derulat în CACICA, jud. SUCEAVA, 26 de absolvente; – LUCRĂTOR ÎN COMERŢ, derulat în GURA HUMORULUI, jud. SUCEAVA, 28 de absolvente; – LUCRĂTOR ÎN COMERŢ, derulat în CLUJ-NAPOCA, [...]

PEST – Partnership for Excange of Experience in Student on-th-job Training

Introducere Ideea de bază a proiectului, emanată din ”Forumul Universitate – Mediul de afaceri” al Uniunii Europene, este de a compara metodele de învăţare bazate pe practică  ale ţărilor partenere, în general, respectiv stagiile de practică obligatorii cu procedurile de validare aferente, în particular. Compararea a presupus restrângerea ariei  proiectului asupra unor zone specifice din [...]

CURSURI GRATUITE PENTRU FEMEI ÎN LUNA MAI 2015

În cadrul proiectului "ŞCOALA PENTRU FEMEI" POSDRU/144/6.3/S/129423, în cursul lunii mai 2015 a fost lansat cursul de AGENT DE SECURITATE de care beneficiază 28 de femei din Cluj-Napoca. În acceaşi perioadă a fost finalizat cu succes un curs de calificare pentru ocupaţia LUCRĂTOR ÎN CONFECŢII PIELE ŞI ÎNLOCUITORI, derulat în comuna Florieşti, jud. Cluj, obţinând [...]

TERMENUL LIMITĂ PENTRU D 200 şi D 230

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocareaminteşte contribuabililor cădata de 25.05.2015 este termenul limită pentru  depunerea declaraţiei 200 – "Declaraţie privind veniturile realizate din România",   pentru veniturile realizate în anul 2014 şi a formularului 230 ,, Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ’’. [...]

Modificări şi completări ale O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principalele modificări şi completări ale  O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, introduse prin O.U.G. nr. 8/2015 publicată în  Monitorul Oficial nr. 285 din data de 28.04.2015. Prin  actului normativ mai sus menţionat au fost introduse prevederi legale [...]

SME Instrument – schema de finanţare UE pentru IMM-urile cu potenţial inovativ

Va invitam sa luati parte la workshop-ul cu tema: SME Instrument – schema de finantare UE pentru IMM-urile cu potential inovativ care va avea loc marti, 12 mai 2015, la sediul Centrului LEAN, Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.17a. Evenimentul, care se inscrie in programul de activitaţi promovat de consorţiul BISNet Transylvania, se adreseaza cu preponderenţă IMM-urilor cu [...]

MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN CODUL FISCAL 2015

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 7 aprilie 2015, publicată în M.O. nr. 250/14.04.2015, au fost aduse o serie de modificări la Codul fiscal, care intră in vigoare începând cu data de 1 iunie 2015. Principalele modificări sunt: Referitor la [...]

Mǎsuri pentru întǎrirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasari şi plāţi în numerar

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.242 din 9 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Principalele măsuri, [...]

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 27.04.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele: – Utilizarea metodei de [...]

A fost lansat programul GARANŢIA PENTRU TINERET

Programul "Garanţia pentru tineret” a fost lansat, miercuri – 8.04.2015, la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, firmele care angajează tineri cu vârsta până în 24 ani vor primi 200 euro şi 500 lei lunar pentru fiecare angajat, timp de un an. „Întregul program este construit în trei trepte – consiliere, înregistrare şi angajare – şi presupune [...]

DEPUNEREA ONLINE A DECLARAŢIEI DE VENIT

Într-un comunicat de presă ANAF anunţă contribuabilii că pot depune online declaraţia de venit folosind Spaţiul Virtual Privat. Începând din 6 aprilie 2015, formularul 200 prin care contribuabilii trebuie să-şi declare veniturile realizate în anul 2014 se poate depune şi on-line, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul ANAF [...]

TERMENUL LIMITĂ PENTRU OBLIGAŢIILE FISCALE PRECEDENTE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocareaminteşte contribuabililor cădata de 25.02.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele: – utilizarea metodei de depunere on-line [...]

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PENTRU INVESTIŢII

In perioada 02.02.2015 – 27.02.2015 se deruleaza o noua sesiune de inregistrare a Cererilor de acord pentru finantare in baza schemei de ajutor de stat stabilita prin HG 332/2014. Bugetul alocat pentru aceasta sesiune este de 450 milioane lei In cadrul acestei scheme se finanteaza investitii initiale (investitiie initiala inseamna: infiintarea unei unitati noi, extinderea [...]

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală verifică societăţile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA

Începând cu data de 01 februarie 2015 intră în vigoare noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, menită să reducă şi să prevină frauda în domeniul TVA. Decizia de acordare a codului de TVA aparţine Administraţiei fiscale judeţene competente teritorial şi depinde de rezultatul analizei de risc fiscal, care verifică, printre [...]

CRITERII PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 februarie  2015  va intra  în vigoare o nouă procedură  privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile. Prin OMFP nr.17/2015 se stabilesc  criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate [...]

ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII CLUJENI

In data 30 ianuarie 2015, ora 11, va avea loc la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj, etajul 2, camera 219, o intalnire cu reprezentantii mediului de afaceri, avand ca tema: Prezentarea modificarilor intervenite in legislatia fiscala, aplicabile incepand cu data de 1 februarie 2015, in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA. [...]

Clarificări ANAF referitoare la SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL

Urmare a articolelor publicate in mass media referitoare la serviciul Spatiul Privat Virtual, Agentia Nationala de Administrare Fiscala precizeaza urmatoarele: Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acceseze serviciul „Spaţiul privat virtual”, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au fost publicate instrucţiunile de înregistrare a utilizatorilor atât în format pdf, cât şi [...]

TVA DE 9% PENTRU CAZARE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii  despre faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.20/2015, publicată în M.O. nr.46/2015, au fost aduse modificări  în ceea ce priveşte cota redusă de taxă  de 9% care se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare. Cazarea în structurile de primire [...]

Conferinţa de încheiere a proiectului ADAPTYKES

Vineri, 23 ianuarie 2015, Şcoala Budapestană de Afaceri – Budapest Business School a fost gazda şi organizatoarea conferinţei dedicate încheierii proiectului ADAPTYKES. Proiectul a vizat, precum o spune chiar acronimul din titlu, ADAPtarea training-urilor bazate pe Programul Finlandez de Dezvoltare la Locul de muncă (TYKES), transferând pe parcursul a doi ani de implementare experienţa şi [...]

TERMEN LIMITĂ PENTRU OBLIGAŢIILE FISCALE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocareaminteşte contribuabililor cădata de 26.01.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele: – Utilizarea metodei de depunere on-line [...]

Regimurile non-UE şi UE privind TVA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F nr.4023/2014, cu aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2015. Astfel, prin actul normativ de mai sus, s-au adus următoarele precizări: 1.Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art.152^4 [...]

COMUNICAT IMPORTANT REFERITOR LA FOLOSIREA CASELOR ELECTRONICE DE MARCAT

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări ale  O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, introduse prin O.U.G. nr. 91 / 2014,  aplicabile începând cu anul 2015:      Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de [...]

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări introduse prin O.P.A.N.A.F. nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aplicabile începând cu anul 2015: Astfel, prin [...]

MODIFICĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că înMonitorul Oficial nr.957 din 30 decembrie 2014 a fost publicatăOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative. Principalele modificări introduse prin actul normativ de mai sus sunt: 1. Modificări referitoare la O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea [...]

JUBILEU

Aniversăm astăzi, 9 ianuarie 2015, 25 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Profesionale a Micilor Meseriaşi din judeţul Cluj (APLMM), continuatoarea organizaţiilor predecesoare înfiinţate de meseriaşii clujeni începând cu Reuniunea Sodalilor Români din Cluj (1871), devenind în 1991 Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. Tuturor membrilor un călduros LA MULŢI ANI! şi cât mai multe aniversări [...]

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, introduse prin O.U.G. nr. 80 / 2014, aplicabile începând cu anul 2015: În ceea ce priveşte Impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2015, contribuabilii, persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice pentru [...]

Accesul Persoanelor Fizice la Spaţiul Privat Virtual

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocareaminteşte contribuabililor că potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.1154/2014,cu modificările şi completările ulterioare,  începând cu data de 15.12.2014 şi persoanele fizice din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj îşi pot verifica electronic propria situaţie fiscală.  Contribuabilii au acces la următoarele informaţii privind propria situaţie fiscală: -Soldul obligaţiilor neachitate; -Decizia de [...]

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR DECLARATIVE PE LUNA DECEMBRIE 2014

08 Decembrie 2014 - Depunerea formularului 092,,Declaraţie de menţiuni’’-  pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror perioadă fiscală în anul 2014 este trimestrul calendaristic, care în luna precedentă au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri, taxabilă în România; 10 Decembrie 2014 – Depunerea formularului [...]

Termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocareaminteşte contribuabililor că potrivit  art. 111^1 din O.G. nr.92/2003 Republicată privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  data de 19.12.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. Persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente, din cedarea folosinţei [...]

ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE

Potrivit prevederilor Ordinului MFP nr.1154/2014,  ANAF a lansat doua servicii noi "Spaţiul privat virtual"  si ‘’ Buletinul informativ fiscal ‘’ , la care persoanele fizice arondate Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj vor avea acces numai incepand cu data de 01.01.2015. Prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual"persoanele fizice: – pot transmite organului fiscal  cereri, inscrisuri si documente; – [...]

GARANTAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU IMM-URI PRIN FNGCIMM

FNGCIMM ar putea garanta proiectele cu finanţare europeană pentru stimularea investiţiilor şi dezvoltarea IMM-urilor    În şedinţa de Guvern din 26.11.2014 a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Desemnarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de  implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii [...]

CURSURI GRATUITE PENTRU REZIDENŢII ZONELOR RURALE

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, partener în proiectul "NU LĂSA PE MÂINE CE POŢI FACE AZI! INVESTIM ÎN TINE!", oferă rezidenţilor din mediul rural care corespund cerinţelor grupului ţintă CURSURI GRATUITE de perfecţionare-specializare profesională pentru ocupaţiile de MANAGER RESURSE UMANE ŞI RECEPŢIONER HOTEL, precum şi pentru dobândirea de COMPETENŢE ANTREPRENORIALE. Pentru detalii şi înscrieri apelaţi [...]

SISTEMUL DE RAPORTARE CONTABILĂ A OPERATORILOR ECONOMICI la 30 iunie 2014

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  Cluj-Napoca  informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.540/21.07.2014 a fost publicat O.M.F.P. nr. 936 /16.07.2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.  Obligaţia depunerii raportărilor contabile revine următoarelor categorii de contribuabili :  - operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva [...]

25 iulie – termenul limită pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei fiscale precedente

Data de 25.07.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele: ·  Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime [...]

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PE LUNA IULIE 2014

Declaratiile fiscale pe care trebuie sa le depuneti in iulie la FISC Contribuabilii trebuie sa depuna in iulie la Fisc aproximativ 20 de formulare. In plus, in aceasta luna trebuie achitat impozitul retinut la sursa pentru luna precedenta si de asemenea, trebuie efectuate plati anticipate privind impozitul pe profit aferent trimestrului al doilea din 2014. [...]

A FOST LANSATĂ CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2014

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a lansat joi, 3 iulie 2014, versiunea in limba romana a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din Romania 2014”, editia a XII-a. Acest eveniment este inclus in campania „Saptamana europeana a IMM-urilor”, editia 2014, coordonata de catre Directia Generala Intreprinderi si Industrie a Comisiei Europene. [...]

Curs de iniţiere în GESTIONAREA DEŞEURILOR

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, în calitate de operator economic vă revine responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor. Legea 211/2011 precizează că "deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (…) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de [...]

COMUNICAT IMPORTANT!!!

In atenţia operatorilor economici din următoarele sectoare de activitate (CAEN): 10 Ind. Alimentară, 11 Fabricarea băuturilor, 12 Fabricarea produselor din tutun, 46 Comerţ cu ridicata, 47 Comert cu amănuntul, 55 Hoteluri, 56 Restaurante. Potrivit prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor operatorii economici producători/generatori de deşeuri, comercianţii şi brokerii de deşeuri (…) au obligaţia de a [...]

CURSURI GRATUITE PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL

Organizăm sesiuni de informare la nivelul comunelor din judeţele Cluj, Bihor şi Sălaj în vederea selectării potenţialilor beneficiari ai programelor gratuite de formare profesională oferite prin proiectul "NU LĂSA PE MÂINE CE POŢI FACE AZI! INVESTIM ÎN TINE!". Proiectul vizează un grup ţintă format din persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, aflate în căutarea unui [...]

PROGRAME GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL

Centrul de Excelenţă în Instruire SMART S.R.L., în parteneriat cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, implementează proiectul „NU LĂSA PE MÂINE CE POŢI FACE AZI! INVESTIM ÎN TINE!”. Proiectul dispune de o finanţare totală de 2.008.367,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.907.948,84lei. Durata de implementare este de 12 luni. Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul [...]

“Transilvania Industrial Forum”

| 100 de specialisti din industrie | 5 speakeri | networking | degustare de vin |  cu participarea: Pierre Chemarin (director al polului Lean 6 Sigma – Renault Consulting), Dan Manolache (Executive Coach), Marius Dan (expert in managementul calitatii), Dorel Marginean (Robert Bosch) In 12 decembrie profesionistii din industrie se reunesc la Cluj-Napoca cu ocazia [...]

GRATUIT! Seminar RENAULT CONSULTING – Bune practici, exemple de succes si viziune în LEAN 6 SIGMA

OPORTUNITATE UNICA! Seminar  Bune practici, exemple de succes si viziune în LEAN 6 SIGMA, sustinut de  Gilles PANCZER, Master Black Belt Lean Six Sigma Senior Consultant, Renault Consulting GIE Descriere: Care sunt ingredientele unei abordari Lean coerente si constante la nivel organizational? Cum integram Lean si 6 Sigma intr-o politica pragmatica de management? Cum trebuie [...]

OPORTUNITATE UNICA!

Ai o afacere si vrei sa o dezvolti? Cauti raspunsuri la iesirea din criza ? Esti responsabil de business development in cadrul firmei? Cauti oportunitati noi de dezvoltare personala si profesionala prin antreprenoriat? Vrei sa obtii o perspectiva proaspata asupra afacerilor?   PARTICIPA LA CURSUL GRATUIT DE INITIEREA SI DEZVOLTAREA AFACERILOR ! Un program concentrat [...]

Întâlnire de Reţea de Întreprinderi – Centrul de excelenţă în dezvoltare de produs

Joi, 10 octombrie, de la ora 17,30 la Centrul de excelenţă în dezvoltare de produs – str Decebal, nr. 17A, colţ cu Cloşca – vă propunem o după-amiază de coaching, în cadrul proiectului Perform. Vom afla cum putem să ne descoperim resursele interioare, cele care ne dau puterea să ne adaptăm unor schimbări fără precedent, [...]

Certificatul energetic, obligatoriu. Proprietarii nu ţin cont de el

Autor:  Simona Tapalagă Chiar dacă legea impune ca şi în anunţurile imobiliare să fie precizată clasa energetică a locuinţei scoasă spre vânzare sau închiriere, anunţurile postate pe internet sau în presa scrisă după intrarea în vigoare a prevederilor legale nu fac referiri la aceasta. Legea nr. 159/2013 sta bileşte că, la data înregistrării contractului de [...]

Aproape 300 de şomeri angajaţi prin proiectul „CORE“

Centrul Europroject din Slatina a găzduit joi conferinţa de închidere a proiectului „CORE – Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul POSDRU/82/5.1./S/58992. Proiectul a fost implementat de Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject, în parteneriat cu S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., [...]

Conferinta de inchidere a proiectului „CORE”

In 28 mai 2013, incepand cu ora 10:00 „Hotel Victoria” din Cluj-Napoca va gazdui Conferinta de inchidere a proiectului „CORE – Corelarea fortei de munca cu cerintele pietei in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest” (Proiect POSDRU /82/5.1/S/58992). „CORE” reprezinta primul proiect strategic care reuneste mediul privat si mediul asociativ din Romania, in vederea indeplinirii unei [...]

Bursa locurilor de munca – CORE

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj organizeaza impreuna cu partenerul IFES in cadrul proiectului CORE – Corelarea fortei de munca cu cerintele pietei in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest (POSDRU/82/5.1/S/58992) o bursa a locurilor de munca. Cei interesati pot interactiona direct cu peste 30 de potentiali angajatori si pot participa la workshopuri si seminarii desfasurate in [...]

Bursa CORE a Locurilor de Munca

30 de companii propun clujenilor sute de locuri de muncă în cadrul Bursei CORE a Locurilor de Muncă. Evenimentul are loc la Casa de Cultură a Studenţilor în 23 aprilie 2013, între 10:00 şi 16:00, iar intrarea este liberă. Bursa se adresează tuturor clujenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, şomeri sau angajaţi deopotrivă, şi are loc [...]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Ianuarie  2017
Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Cursuri